Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Lid van Auvibel

Vewa werd eind 2013 lid van Auvibel, de collectieve beheersvennootschap voor het kopiëren voor eigen gebruik van geluidswerken en audiovisuele werken.

http://www.auvibel.be/nl/

 

Auvibel int de bijdragen voor het kopiëren voor eigen gebruik, met als doel de rechthebbenden een vergoeding toe te kennen voor het kopiëren van hun werken en prestaties binnen de familiale kring.

 

De vergoedingen die geïnd worden zijn dus in geen geval een belasting overgemaakt aan de Staat, maar een vergoeding bestemd voor de sector van creaties van geluidswerken en audiovisuele werken.

 

De toestellen en dragers die onderworpen zijn aan een dergelijke vergoeding zijn duidelijk bepaald en de bedragen zijn redelijk, teneinde niet overdreven te wegen op de consument en bijgevolg ook niet op de marktontwikkeling.

 

Deze tarieven worden regelmatig herzien om in overeenstemming te blijven met de grote markttendensen.