Lid van Reprobel

Vewa is vertegenwoordigd in Reprobel, die als taak heeft het innen van de vergoedingen voor reprografie, leenrecht en digitale kopie.
De thuiskopie wordt geïnd door Auvibel.

Reprobel is samengesteld uit een Auteurscollege en een Uitgeverscollege.

Vewa is lid van het Auteurscollege van Reprobel en maakt deel uit van de Raad van Bestuur.

http://www.reprobel.be