VEWA   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Raad van Bestuur Vewa

Voorzitter: Prof. Dr. Walter Pintens

Ondervoorzitters: de heer Edward Jennekens en Prof. Dr. Frank Hendrickx

 

Leden: de heer André Chiau, de heer Dirk Coeckelbergh, Prof. Dr. Marc Kruithof, de heer Ludo Laurysens, Prof. Dr. Tom Sauer, Mevr. Marie-Claude Rutten, de heer Jo Van den Bossche en de heer Emmanuel Verraes.

 

Directiecomité

Voorzitter: Prof. Dr. Walter Pintens

Leden: de heer Edward Jennekens en Prof. Dr. Frank Hendrickx

 

Secretariaat: Mevr. Simonne Vranken