Aandeelhouder worden

Aandeelhouder worden van VEWA voor wetenschappelijke en/of educatieve auteurs

U kan ook aandeelhouder van onze coöperatieve vennootschap worden, o.a. door het aanschaffen van een aandeel van 25,00 EUR. Om een aangifte te doen bij VEWA en de u toekomende auteursrechten te bekomen is het evenwel niet noodzakelijk dat u naast lid van VEWA ook aandeelhouder bij VEWA wordt. Als aandeelhouder bent u evenwel meer betrokken bij de werking van VEWA, en kan u deelnemen met stemrecht aan onze algemene vergaderingen.

Wij verwijzen naar onze statuten indien u aandeelhouder wil worden bij de coöperatieve vennootschap VEWA.

AANDEELHOUDER WORDEN

Motivering verzoek *

WETTELIJKE BEPALINGEN

VEWA cv hecht veel belang aan uw privacy. In overeenstemming met de Europese en Belgische Wetgeving worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om het door u verleende mandaat uit te oefenen en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Buiten deze verplichtingen worden uw gegevens nooit aan derden overgemaakt.

Het inzage- en verbeteringsrecht kan uitgeoefend worden op het secretariaat van de vereniging.