VEWA   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Directiecomité

Prof. Dr Walter Pintens

 

Prof. Dr. Walter Pintens is emeritus gewoon hoogleraar van de KU Leuven waar hij van 1985 tot 2012 het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht leidde. Hij is Honorarprofessor aan de Universität des Saarlandes en doctor honoris causa van de Universität Regensburg. Hij was gastprofessor aan de Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg (1995), de Humboldt-Universität in Ber­lijn (1996 en 2001), de University of South Africa in Pretoria (2007 en 2013) en visiting professorial fellow aan het Gonville & Caius College te Cambridge (2010).

Zijn meer dan driehonderd publicaties bestrijken het familierecht, het familiaal vermogensrecht, het notarieel recht, het internationaal privaatrecht en de rechtsvergelijking. Hij is editor van het deel Family and Successsion Law in de International Encyclopaedia of Laws, lid van de redactieraad van het Nederlandse Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht en van het Curatorium van het Zeitschrift für Europäi­sches Privat­recht en co-editor en voor­zitter van de Internationale Adviesraad van het Zeitschrift für das gesamte Familienrecht.

Prof. Pintens is titulair lid van de Académie Internationale de Droit Comparé te Parijs, lid van de wetenschappelijke raad van het Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht te Hamburg en van de Advisory Board van het Cambridge Center of Family Law en vicepresident van de Wis­sen­schaftliche Vereinigung für Familien­recht.Prof. Dr Frank Hendrickx

 

Professor Frank Hendrickx (lic. rechten, 1992, KU Leuven; Bacc. Wijsbegeerte, 1993, KU Leuven; LL.M., 1997, London School of Economics; doctor in de rechten, 1999, KU Leuven) is hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en houder van een deeltijdse leerstoel Europees arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg. Frank Hendrickx specialiseert zich in nationaal, Europees en vergelijkend arbeidsrecht. Een bijkomende specialisatie is sportrecht. Hij is editor-in-chief van de European labour law journal en editor van de Codex Arbeidsrecht, de Sportcodex en de Sportrechtspraak (die Keure) alsook General Editor van de International Encyclopaedia of Laws. Hij is voorzitter van het Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht (Begasoz) en secretaris van de Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen. Weblink: www.instituutvoorarbeidsrecht.be

 

 

 

 

 

Edward Jennekens

 

Edward (Eddy) Jennekens is licentiaat Wiskunde (RU Gent 1958). In het secundair onderwijs behaalde hij een diploma Latijn-Grieks en een diploma Latijn-Wiskunde.

Hij is samen met G. Deen auteur van de reeksen Wiskunde ’68, Studiepakket Jennekens-Deen, Nieuw Studiepakket Jennekens-Deen en samen met J.P. Daems auteur van de reeks Argument.