VEWA   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Doelstelling

De Vennootschap heeft in het algemeen tot doel het innen, het beheren en het verdelen, in de meest ruime zin, van alle auteursrechten voor rekening van educatieve en wetenschappelijke auteurs, hun erfgenamen of legatarissen of van de andere rechthebbenden.
De geïnde en uit te keren rechten zijn:

 • Reprografierecht
 • Leenrecht
 • Thuiskopie
 • Digitale onderwijskopie
 •  

  VEWA CVBA – Ondernemingsnummer 0464.588.032

  http://www.staatsblad.be

   

  Elke auteur die lid is van Vewa kan aandeelhouder worden van één aandeel, met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 euro) per aandeel op naam, welk hem/haar als vennoot recht geeft op één stem.