VEWA   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Leenrecht

De Belgische auteurswet van 30 juni 1994 voorzag in een "wettelijke licentie" voor openbare uitlening.


Dit is een uitzondering op het auteursrecht waartegenover een bij wet bepaalde collectieve vergoeding staat.

 

Pas in april 2004 verscheen er een Koninklijk Besluit dat uitvoering gaf aan de Auteurswet en de tarieven bepaalde.

 

Na een veroordeling van België door het Hof van Justitie van de EU medio 2011 op verzoek van de beheersvennootschap VEWA (Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs), verscheen er een nieuw Koninklijk Besluit op 13 december 2012. Dit K.B. trekt het Koninklijk Besluit van 2004 retroactief in.

 

Het Hof was van oordeel dat het Belgische openbaar leenrecht niet in overeenstemming is met de Europese regels.
Het Hof struikelde met name over het feit dat de oude Belgische regeling gebaseerd was op een forfaitaire vergoeding per ingeschreven bibliotheekgebruiker, en niet ook acht sloeg op de collecties van de bibliotheken.