Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Lid worden van VEWA
voor wetenschappelijke en/of educatieve auteurs

Men moet als lid bevestigd zijn op 30/06 om een aangifte betreffende het vorige jaar te kunnen indienen. Inschrijvingen, die nà die datum binnenkomen, gaan op een wachtlijst.  Pas begin januari van het volgende kalenderjaar worden deze inschrijvingen schriftelijk bevestigd, met mededeling van het individueel toegekende lidnummer.

 

Enkel natuurlijke personen die wetenschappelijke of educatieve werken publiceren, kunnen lid worden van Vewa en dienen hiervoor het elektronische inschrijvingsformulier in te vullen, klik hier.

 

Tot en met aangifte 2013 werd een lidgeld van 7 € ingehouden.  Voorlopig wordt dit afgeschaft.

 

Bij correcte online registratie ontvangt de auteur automatisch één retourmail, mét bevestiging van het Vewa-lidnummer (nummer dat steeds dient vermeld te worden bij elke communicatie). Daarna verloopt alle communicatie volledig automatisch.

 

Als nieuw lid hoeft U zelf geen emails meer te sturen aan VEWA om toegang te krijgen tot de online aangifte. Deze link wordt U automatisch 1x per jaar toegestuurd via e-mail.

 

Gelieve ons emailadres info@vewa.be op te nemen in uw adressenbestand, om te voorkomen dat onze emails in uw spam of ongewenste email belanden.

 

Lidmaatschap blijft lopen tot de betreffende auteur schriftelijk verzoekt om het te beëindigen. Ook als er enkele jaren geen aangifte wordt ingediend, blijven de individuele historische gegevens bewaard en ontvangen de leden de jaarlijkse aanvraag en herinnering om een aangifte in te dienen.

 

Ieder lid is persoonlijk verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn/haar gegevens.  Vewa is niet aansprakelijk voor verouderde en onjuiste gegevens.  Bij wijziging van gegevens (bv e-mail adres, postadres, rekeningnummer,...) dient u ons te verwittigen via info@vewa.be.  U dient zich dus NIET als nieuw lid in te schrijven.