Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Nieuws

 • Wijzigingen in de Raad van Bestuur

  De Buitengewone algemene vergadering van de CVBA VEWA heeft op 7 februari 2017 de statuten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen betreffen de verkiezing van de Voorzitter en de oprichting van een directiecomité.

  Op dezelfde datum heeft de Raad van Bestuur Prof. Dr. Walter Pintens, emeritus gewoon hoogleraar van de KU Leuven in opvolging van wijlen Prof. Dr. Roger Blanpain tot voorzitter verkozen. De heer Edward Jennekens en Prof. Dr. Frank Hendrickx werden tot ondervoorzitters verkozen. Zij vormen tevens het directiecomité.


 •  

   

 • Spam
  Vewa e-mails belanden soms in spam of komen terecht bij ongewenste e-mails.
  Gelieve ons e-mailadres info@vewa.be op te nemen in uw adreslijst, om dit te voorkomen.