VEWA   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Jaarkalender

Men dient als lid bevestigd te zijn op 30/6 om een aangifte betreffende het vorige jaar te kunnen indienen!

 

Aangiftes  
Persoonlijke links elektronisch aangifte formulier begin november
Herinnering indien aangifte ontbreekt eerste week december
Definitieve/onherroepelijke afsluiting aangifte 31 december
Bevestiging eindafrekening ten vroegste begin april
Uitbetaling auteursrechten ten vroegste eind april
   
Controle en klachtenprocedure  
Aanschrijven leden die gecontroleerd worden eind januari
Afsluiting controles door auditeur ten vroegste mei
Uitbetaling rechten gecontroleerden ten vroegste juni
 
   
Fiscale fiches voor de bedragen die u het voorgaande jaar ontvangen heeft
bedoeld voor personenbelasting eind april