Jaarkalender

Men dient als lid bevestigd te zijn op 30/6 om een aangifte betreffende het vorige jaar te kunnen indienen!
Aangiftes
Persoonlijke links elektronisch aangifte formulier begin november
Herinnering indien aangifte ontbreekt eerste week december
Definitieve/onherroepelijke afsluiting aangifte 31 december
Bevestiging eindafrekening ten vroegste begin april
Uitbetaling auteursrechten ten vroegste eind mei
Controle en klachtenprocedure
Aanschrijven leden die gecontroleerd worden eind januari
Afsluiting controles door auditeur ten vroegste eind juni
Uitbetaling rechten gecontroleerden ten vroegste eind juli
Fiscale fiches voor de bedragen die u het voorgaande jaar ontvangen heeft
Bedoeld voor personenbelasting eind april