Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Privacy

VEWA v.z.w. en c.v.b.a. hechten veel belang aan uw privacy.
In overeenstemming met de Europese en Belgische Wetgeving worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om het door u verleende mandaat uit te oefenen en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
Buiten deze verplichtingen worden uw gegevens nooit aan derden overgemaakt.


Het inzage- en verbeteringsrecht kan uitgeoefend worden op het secretariaat van de vereniging.
Secretariaat VEWA
Researchpark Haasrode 1820
Bedrijven Centrum Leuven
Kantoor 56
Interleuvenlaan 62
3001 Heverlee
Tel. 016/39 47 23