Richtlijnen v2022.1

De gevalideerde, aangesloten auteurs mogen bij VEWA jaarlijks aangeven:
Alle publicaties, volgens de 15 of 16 nieuwe categorieën, waarvan ze zelf de enige auteur of mede-auteur zijn.

 1. op papier: LUIK 1 "Reprografie & Leenrecht"
 2. e-werken: LUIK 2 "Thuiskopie"
 3. LUIK 3 "Audiovisuele werken"

In principe moet elk vermeld werk minstens 1500 tekens per bladzijde bevatten.

Slides kunnen dus niet aangegeven worden.
Slechts één druk of oplage per jaar per gepubiceerd werk komt in aanmerking.
Tekeningen en foto's moeten afzonderlijk worden aangegeven in categorieën 8 en 14.
Voor de audiovisuele werken wordt het aantal minuten gevraagd.

Categorieën
 • LUIK I - Reprografie & Leenrecht
  • 01. Schoolboeken, handleidingen, buitenschoolse teksten

   Ook werkschriften, doe-boeken, vakantiewerkschriften. Teksten die in scholen gebruikt worden in verband met extra activiteiten. Kleuter, lager, secundair onderwijs, professionele en sociale promotie.

  • 02. Wetenschappelijke teksten

   Wetenschappen, geneeskunde, humane wetenschappen, syllabussen, cursussen. Zowel boeken als publicaties in tijdschriften. Universitair en hoger onderwijs en onderzoek

  • 03. Professionele vorming, management
  • 04. Encyclopedieën en woordenboeken
  • 05. Educatief-wetenschappelijke teksten bestemd voor een breed publiek

   Belastinggidsen, teksten over beleggingen. Vulgariserende educatief-wetenschappelijke teksten.

  • 06. Opiniërende teksten gepubliceerd in kranten of tijdschriften
  • 07. Andere journalistieke teksten

   Ook interviews en reportages

  • 08. Technische of wetenschappelijke tekeningen

   Illustraties bij een educatieve of wetenschappelijke tekst. Tekeningen van ingenieurs en architecten. Plannen van gebouwen, machines, enz.

  • 09. Andere visuele werken

   Kunstafbeeldingen, cartoons, design, andere illustraties. Geen foto’s, die vormen een categorie apart.

  • 10. Biografieën

   Boeken en artikels

  • 11. Literatuur

   Essays, romans, poëzie, theaterteksten, novellen, kinder- en jeugdliteratuur, strips, manga, liedteksten

  • 12. Vrije tijd

   Niet in de vorige categorieën aangegeven teksten over sport, religie, esoterisme, spiritualiteit, filosofie, kunst, film, muziek, gezondheid, welzijn, kinderopvang, decoratie, knutselen, koken, tuinieren, natuur, dier, sport, transport, toerisme en reizen

  • 13. Andere teksten
  • 14. Foto’s (andere dan persoonlijke)

   Bijvoorbeeld: beroepshalve zelf genomen foto’s van operaties, realisaties, enz., die mogelijk gekopieerd kunnen worden.

  • 15. Muziek

   Uitsluitend uittreksels van partituren die in werken worden opgenomen. Bladmuziek is exclusief recht en mag hier niet worden aangegeven.

 • LUIK II - Thuiskopie
  • 01 - 15. Zoals hierboven
  • 16. Databanken

   Geheel van gestructureerde informatie toegankelijk door middel van software. De auteur van een databank is de natuurlijke persoon die de structuur van de database creëert.

 • LUIK III - Audiovisuele werken (opgave van audio- en audiovisuele werken, van educatief- wetenschappelijke aard)

  Geef in:

  • Titel
  • Vindplaats
  • Audio
  • Audiovisueel
  • Aantal minuten
Algemeen

U dient geen exemplaar van de door u aangegeven werken mee op te sturen.
Bibliografie: Hiervoor zijn in totaal 200 lijnen voorzien, die automatisch zullen verschijnen nadat u de 26 zichtbare lijnen ingevuld heeft.

Voor een boek:

 • 1. ISBN nummer
 • 2. TITEL: Naam boek, naam en voornaam van de auteur, plaats, jaargang
 • 3. UITGEVERIJ
 • 4. CATEGORIE: blz. in de betreffende categorie
 • 5. PAGINA'S: blz. als auteur en/of co-editeur

Voor een tijdschrift- of krantenartikel:

 • 1. TITEL: Naam artikel en tijdschrift, naam en voornaam van de auteur, plaats, jaargang
 • 2. CATEGORIE: blz. in de betreffende categorie
 • 3. PAGINA'S: blz. als auteur en/of co-editeur

Voor een e-werk:

 • 1. TITEL: op intra/internet, naam en voornaam van de auteur, plaats, jaargang
 • 2. URL: volledige link (http://... of https://...)
 • 3. CATEGORIE: blz. in de betreffende categorie
 • 4. PAGINA'S: blz. als auteur en/of co-editeur

Wanneer er 2 of meer auteurs zijn, worden voornaam en familienaam van de verschillende auteurs opgegeven en verbonden door "en".

Een werk, geschreven door meerdere auteurs
Elk van die auteurs komt in aanmerking voor zijn persoonlijke bijdrage in het boek en de bladzijden zijn ofwel exact te bepalen, ofwel via een verdeelsleutel waarbij het corresponderend aantal bladzijden aangegeven dient te worden.

Voorbeeld: 3 auteurs werken samen aan een boek van 300 blz.
Elke auteur geeft 100 blz. aan, tenzij er een andere verdeelsleutel van toepassing is.
Zelfs indien de collega-auteurs geen lid van Vewa zijn, kan u slechts uw deel in het werk aangeven.

(Co)-Editors van verzamelwerken
Individueel pro-rata aandeel van 10% van het totaal aantal bladzijden, zélf te berekenen. Ingeval van meerdere editors zijn deze 10% te verdelen, bovenop de vergoeding voor een eventuele eigen bijdrage aan het werk. Auteurs geven hun bijdrage dan voor 90% aan. Auteurs en editors samen kunnen dus niet meer dan 100% van het aantal bladzijden aangeven.
De 10% regel geldt ook voor publicaties van wetteksten, verdragen, parlementaire documenten en andere. Bemerking: U bent (co-)redacteur als u vermeld wordt op de overzichtspagina van een werk.

Voorbeeld 1: U bent redacteur, zonder co-redacteurs van een boek van 300 blz. U mag 30 blz. aangeven
Voorbeeld 2: 3 redacteurs werken samen aan een boek van 300 blz.
Redacteur+2 co-redacteurs samen mogen 30 blz. aangegeven worden, doch onderling te verdelen!

Talen en Vertalen
Het gaat om publicaties zowel in het Nederlands als in andere talen, welke ook de uitgever is in binnen- of buitenland. Vertalers zijn geen auteurs maar mogen als dusdanig 50% van het totaal aantal bladzijden aangeven. De auteur brengt eveneens 50% in.

Vergoeding per aantal blz. en de forfaitaire vergoeding
Zie hiervoor de verdelingsreglementen

Termijn van indiening
Alle correct ingevulde aangifteformulieren dienen ons uiterlijk op 31 december te bereiken, daarna wordt het aangifte refertejaar onherroepelijk afgesloten!

Contact
Per e-mail: info@vewa.be