Richtlijnen v2019.1

De gevalideerde, aangesloten auteurs mogen bij VEWA jaarlijks aangeven:
Alle publicaties, volgens de 15 of 16 nieuwe categorieën, waarvan ze zelf de enige auteur of mede-auteur zijn.


In principe moet elk vermeld werk minstens 1500 tekens per bladzijde bevatten.
Slides kunnen dus niet aangegeven worden.
Voor de audiovisuele werken worden aantal minuten gevraagd.

Categorieën

 

ALGEMEEN

U dient geen exemplaar van de door u aangegeven werken mee op te sturen.
Bibliografie: Hiervoor zijn in totaal 200 lijnen voorzien, die automatisch zullen verschijnen nadat u de 26 zichtbare lijnen ingevuld heeft.
Voor een boek:


Voor een tijdschrift- of krantenartikel:
Voor een e-werk (nieuw):
Wanneer er 2 of meer auteurs zijn, worden voornaam en familienaam van de verschillende auteurs opgegeven en verbonden door "en".

Een werk, geschreven door meerdere auteurs
Elk van die auteurs komt in aanmerking voor zijn persoonlijke bijdrage in het boek en de bladzijden zijn ofwel exact te bepalen, ofwel via een verdeelsleutel waarbij het corresponderend aantal bladzijden aangegeven dient te worden.

Voorbeeld:     3 auteurs werken samen aan een boek van 300 blz.
Elke auteur geeft 100 blz. aan, tenzij er een andere verdeelsleutel van toepassing is.
Zelfs indien de collega-auteurs geen lid van Vewa zijn, kan u slechts uw deel in het werk aangeven.

(Co)-Editors van verzamelwerken
Individueel pro-rata aandeel van 10% van het totaal aantal bladzijden, zélf te berekenen.
Ingeval van meerdere editors zijn deze 10% te verdelen, bovenop de vergoeding voor een eventuele eigen bijdrage aan het werk. Auteurs geven hun bijdrage dan voor 90% aan.
Auteurs en editors samen kunnen dus niet meer dan 100% van het aantal bladzijden aangeven.
De 10% regel geldt ook voor publicaties van wetteksten, verdragen, parlementaire documenten en andere.
Bemerking: U bent (co-)redacteur als u vermeld wordt op de overzichtspagina van een werk.

Voorbeeld 1:     U bent redacteur, zonder co-redacteurs van een boek van 300 blz. U mag 30 blz. aangeven
Voorbeeld 2:     3 redacteurs werken samen aan een boek van 300 blz.
Redacteur+2 co-redacteurs samen mogen 30 blz. aangegeven worden, doch onderling te verdelen!

Talen en Vertalen
Het gaat om publicaties zowel in het Nederlands als in andere talen, welke ook de uitgever is in binnen- of buitenland.
Vertalers zijn geen auteurs maar mogen als dusdanig 50% van het totaal aantal bladzijden aangeven. De auteur brengt eveneens 50% in.

Vergoeding per aantal blz. en de forfaitaire vergoeding
Zie hiervoor het verdelingsreglement.

Termijn van indiening
Alle correct ingevulde aangifteformulieren dienen ons uiterlijk op 31 december te bereiken, daarna wordt het aangifte refertejaar onherroepelijk afgesloten!

Contact
Bij voorkeur per e-mail: info@vewa.be

Voor mondelinge vragen kan u terecht op maandag, dinsdag en donderdag, tussen 10 en 16 uur:
Vewa Secretariaat
Researchpark Haasrode 1820,
Interleuvenlaan 62
3001 Heverlee
Tel: 016/39 47 23