VEWA   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Verdelingsreglement aangiftejaar 2019

Het verdelingsreglement voor aangiftejaar 2019, werd door de schriftelijke algemene vergadering beslist op 30 juni 2020.
Het verdelingsreglement is (jaarlijks) afhankelijk van de inkomsten voor reprografie, leenrecht en thuiskopie versus de correct en tijdig ontvangen aangiftes op 31 december 2019.

 


Afrekening

Vergoeding voor de gepubliceerde bladzijden
   - 2,00 EUR per blz. voor de eerste 200 blz.
   - 1,00 EUR per blz. voor de blz. van 201 tot 300
   - 0,05 EUR per blz. voor de blz. van 301 tot 2.500

Leenrecht vergoeding voor de bladzijden
   - 0,04 EUR per blz. voor de eerste 200 blz.
   - 0,02 EUR per blz. voor de blz. van 201 tot 300
   - 0,01 EUR per blz. voor de blz. van 301 tot 2.500

Thuiskopie vergoeding voor de bladzijden
   - 2,00 EUR per blz. voor de eerste 200 blz.
   - 1,00 EUR per blz. voor de blz. van 201 tot 300
   - 0,05 EUR per blz. voor de blz. van 301 tot 2.500

U ontvangt een forfaitaire vergoeding reprografie van 150,00 EUR (indien van toepassing)

U ontvangt een forfaitaire vergoeding leenrecht van 15,00 EUR (indien van toepassing)

Hiervan wordt 15,00% roerende voorheffing afgehouden berekend op de totale vergoeding verminderd met het kostenforfait. Deze wordt door Vewa rechtstreeks aan de fiscus overgemaakt.