Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Berekeningsparameters
   Publicatiejaar 2021
   Aangiftejaar 2022
   Uitbetalingsjaar 2023

De parameters zijn ingedeeld in 5 categorieën.

De aangifte, bestaande uit:
 •    • werken op grafische drager (blz.)
 •    • e-werken/digitale/electronische werken (blz.)
 •    • Geluids- en audiovisuele werken (min.)
wordt toegepast op de parameters van de 5 onderstaande categorieën.
 

1. Categorie reprografie

 • Reprografie vergoeding voor de gepubliceerde bladzijden
  •    • 1,20 EUR per blz. voor de eerste 200 blz.
  •    • 0,38 EUR per blz. voor de blz. van 201 tot 500
  •    • 0,03 EUR per blz. voor de blz. van 501 tot 3000

 • Forfaitaire vergoeding reprografie van 192,00 EUR


2. Categorie leenrecht

 • Forfaitaire vergoeding leenrecht van 26,50 EUR


3. Categorie thuiskopie/auvibel

 • Thuiskopie/auvibel grafisch vergoeding voor de bladzijden
  •    • 0,16 EUR per blz. voor de eerste 200 blz.
  •    • 0,06 EUR per blz. voor de blz. van 201 tot 500
  •    • 0,01 EUR per blz. voor de blz. van 501 tot 3000

 • Forfaitaire vergoeding thuiskopie/auvibel grafisch van 15,70 EUR

 • Thuiskopie/auvibel elektronisch vergoeding voor de bladzijden
  •    • 0,15 EUR per blz. voor de eerste 200 blz.
  •    • 0,04 EUR per blz. voor de blz. van 201 tot 500
  •    • 0,01 EUR per blz. voor de blz. van 501 tot 3000

 • Forfaitaire vergoeding thuiskopie/auvibel elektronisch van 7,20 EUR

 • Thuiskopie/auvibel audiovisueel vergoeding voor de minuten
  •    • 0,19 EUR per min. voor de eerste 400 min.
  •    • 0,05 EUR per min. voor de min. van 401 tot 600

 • Forfaitaire vergoeding thuiskopie/auvibel audiovisueel van 21,00 EUR


4. Categorie onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

 • Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek grafisch vergoeding voor de bladzijden
  •    • 0,39 EUR per blz. voor de eerste 200 blz.
  •    • 0,13 EUR per blz. voor de blz. van 201 tot 500
  •    • 0,01 EUR per blz. voor de blz. van 501 tot 3000

 • Forfaitaire vergoeding onderwijs en wetenschappelijk onderzoek grafisch van 42,40 EUR

 • Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek elektronisch vergoeding voor de bladzijden
  •    • 0,35 EUR per blz. voor de eerste 200 blz.
  •    • 0,11 EUR per blz. voor de blz. van 201 tot 500
  •    • 0,01 EUR per blz. voor de blz. van 501 tot 3000

 • Forfaitaire vergoeding onderwijs en wetenschappelijk onderzoek elektronisch van 19,40 EUR

 • Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek audiovisueel vergoeding voor de minuten
  •    • 0,44 EUR per min. voor de eerste 400 min.
  •    • 0,13 EUR per min. voor de min. van 401 tot 600

 • Forfaitaire vergoeding onderwijs en wetenschappelijk onderzoek audiovisueel van 57,10 EUR


5. Categorie prints en digitaal hergebruik

 • Prints en digitaal hergebruik grafisch vergoeding voor de bladzijden
  •    • 0,36 EUR per blz. voor de eerste 200 blz.
  •    • 0,11 EUR per blz. voor de blz. van 201 tot 500
  •    • 0,01 EUR per blz. voor de blz. van 501 tot 3000

 • Forfaitaire vergoeding prints en digitaal hergebruik grafisch van 21,69 EUR

 • Prints en digitaal hergebruik elektronisch vergoeding voor de bladzijden
  •    • 0,32 EUR per blz. voor de eerste 200 blz.
  •    • 0,10 EUR per blz. voor de blz. van 201 tot 500
  •    • 0,01 EUR per blz. voor de blz. van 501 tot 3000

 • Forfaitaire vergoeding prints en digitaal hergebruik elektronisch van 9,94 EUR

 • Prints en digitaal hergebruik audiovisueel vergoeding voor de minuten
  •    • 0,40 EUR per min. voor de eerste 400 min.
  •    • 0,12 EUR per min. voor de min. van 401 tot 600

 • Forfaitaire vergoeding prints en digitaal hergebruik audiovisueel van 29,19 EURRoerende voorheffing:

Hiervan wordt 15,00% roerende voorheffing afgehouden berekend op de totale vergoeding verminderd met het kostenforfait.
Deze wordt door Vewa rechtstreeks aan de fiscus overgemaakt.