Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Links

Reprobel

Reprobel is de Belgische Beheersvennootschap die de vergoedingen voor de reprografie en voor het openbaar leenrecht int en verdeelt.

 

http://www.reprobel.be/nl.html

 

 

Reprobel Leden Beheersvennootschappen

http://www.reprobel.be/nl/over-reprobel/reprobel/organisatie/structuur/beheersvennootschappen-.html

 

 

 

Auvibel

Collectieve Beheersvennootschap voor het kopiëren voor eigen gebruik van geluidswerken en audiovisuele werken.

 

http://www.auvibel.be/nl/