VEWA   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Woord van de voorzitter
Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Ten gevolge van de coronamaatregelen was ik verplicht de vergadering van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van 23/03/2020, die over de vrijmaking van de gelden en de verdeling van de rechten beslissen, uit te stellen.

De beslissingen betreffende de verdelingsparameters zullen in juni worden genomen.
De afrekening zal u eind juni toegezonden worden en de uitbetaling volgt een 14-tal dagen later.

Ik hoop dat u en uw familie het goed stellen en ik wens u veel goede moed toe.

Met oprechte hoogachting,

Prof. Dr. Walter Pintens
Voorzitter Raad van bestuur
 
 
 
Welkom

Vewa richt zich tot alle wetenschappelijke en educatieve auteurs, al dan niet verbonden aan het universitair, hoger, secundair, basis- en avondonderwijs.

 

Vewa (Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs) werd opgericht op 6 januari 1998 door Prof. Roger Blanpain, onder impuls van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).

 

Vewa werd door de overheid als beheersvennootschap erkend.

 

Op dit ogenblik heeft Vewa meer dan 7.000 leden.